top of page
Clem-7877.jpg

Clem van den Berg

Coach

Sinds 2002 ben ik werkzaam als coach. Vanaf 2006 onder de naam CVDB-advies. Door mijn achtergrond in sociale wetenschappen, bedrijfskunde, professionele communicatie en HRM kan ik vanuit veel invalshoeken een coachvraag benaderen. Mijn praktijk als leidinggevende, projectleider en coach hebben mij belangrijke ervaringen gebracht. Als eindverantwoordelijke voor het HRM in grote organisaties weet ik wat leidinggeven betekent. Ik identificeer snel vraagstukken en mijn begeleiding is praktisch waar het kan, diepgaand en confronterend als het moet, maar bovenal veilig en vormgegeven door grote betrokkenheid bij mijn cliënten en opdrachtgevers.

Maatwerk

Maatwerk

Het begrip coachen omvat veel activiteiten die gaan van het zijn van een mentor tot aan de meer therapeutische begeleiding. Coaching vraagt maatwerk, doorleefde inzichten, willen werken vanuit het hart en professionaliteit van de kant van de coach. Regelmatig zoek ik intervisie, al was het alleen al om mijn eigen vraagstukken niet ongemerkt een rol te laten spelen in mijn begeleiding .

Essentie in mijn trajecten is dat jij bepaalt waar het over gaat en wat er moet worden bereikt: (eigen) leiderschap. Hoe je verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes en beseft dat er altijd een keuze is vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. Coaching kan de eigen bronnen (weer) aanboren, oude patronen doorbreken en nieuwe richtingen bieden. Leiderschap veronderstelt bewustzijn van je eigen kwaliteiten en de uitwerking die je hebt op je omgeving. Het veronderstelt ook lidmaatschap: je plaats en rol kunnen nemen in het grotere geheel. Versterking van het (eigen) leiderschap veronderstelt dat je greep hebt op je eigen patronen, in contact bent met je waarden en gevoel hebt voor de betekenis die je toevoegt aan je omgeving. Coaching levert de professionele reflectie, de vertrouwelijkheid en de uitdaging waarbinnen hieraan kan worden gewerkt. 

Soorten Vragen

Soorten Vragen

De vragen zijn uiteenlopend maar ze hebben vaak te maken met een combinatie van onderstaande:​
 

  • Ontdekken hoe je je kwaliteiten en energie effectiever kunt inzetten

  • Scherper zicht willen krijgen op de eigen ambities en de mogelijkheden in de werksituatie

  • Je sterk willen maken voor een nieuwe uitdaging in een andere werkkring

  • De effectiviteit van je communicatie en samenwerking willen versterken

  • De rode draad willen ontdekken tussen vraagstukken privé en op het werk

  • Ontdekken hoe je werk en privé goed/beter in balans kunt brengen

Methoden

Methoden

Bij de start van mijn coachtrajecten maak ik veelal gebruik van de Real Drives drijfveren-test. Deze geeft op eenvoudige wijze snel een scherp beeld van wat je beweegt, wat je waarneemt in je omgeving en hoe je handelt. Daarmee wordt ook duidelijk wat je energie geeft of wat juist energie vreet. Voor het analyseren van vraagstukken gebruik ik verder Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse (TA) Systemisch en Contextueel Werken. Naast mijn eigen kennis en ervaring vormen deze methoden een belangrijke professionele basis. 

Traject en Kosten

Traject en Kosten

Ieder coaching traject wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de coachvraag verkend en de verwachtingen over en weer afgestemd. Het kennismakingsgesprek is gratis. Het coachtraject zelf kan kortdurend zijn: 1 a 2 gesprekken. Soms zijn 10 gesprekken nodig. Het gemiddelde ligt op 6 gesprekken van 1,5 a 2 uur. Voor een gemiddeld coachtraject geldt een tarief van €2000,-. BTW is niet aan de orde. In een enkel geval komt er een rechtstreekse individuele vraag, zonder een werkgever die de opdracht geeft, in dat geval gelden er andere tarieven.

 

Privacy, vertrouwen en veiligheid vormen de basis van de coaching relatie. Ik ben gebonden aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen TA/NLP.

bottom of page